Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

Lidostas attīstības 5. kārta ietver Ziemeļu piestātnes celtniecību ar tiltiem pasažieru iekāpšanai, kas tiks būvēta apmēram 200m attālumā no patreizējās piestātnes ēkas. Ziemeļu piestātnes ēkas būve saistīta ar perona rekonstrukciju, kā arī ar savienojošas galerijas būvi, kas saistīs piestātni ar esošo termināla ēku kompleksu.

Piestātnes ēkas galvenās funkcijas būs aizlidojošo un atlidojošo pasažieru apkalpošana - iekāpšanas un izkāpšanas procesa nodrošināšana, kā arī šo plūsmu savstarpēja nodalīšana kā paredzēts prasībās pēc Valsts pievienošanās Šengenas zonai.
Pēc projektēšanas kritēriju maiņas (no 10 miljonu pasažieru gadā līdz 20 miljonu pasažieru gadā) projekts tiks koriģēts.

Autori:

Arhitekti: A. Kronbergs, R. Saulītis,
D. Grāvere, B. Liepiņa, A. Janelis

Arh. tehn. U. Jaunsubrēns, K. Šulcs, E. Miķelsons, J. Vizulis

Projekta vaditāji: A. Čerņavskis un E. Morītis