Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

Apskatāmā teritorija atrodas vairākielu krustojumā ar dažāda rakstura ielām - vienu no pilsētas maģistrālajām ielām - Ganību dambi, rajona ielu - Pētersalas ielu un mazāka rakstura ielām - Sermuliņu ielu un Rūpniecības ielu. Patreiz šajā rajonā atrodas mazstāvu apbūve. Rūpnieciska rakstura ēkas, kas mijās vietumis ar perimetrālās apbūves ēkām, - mūra ēkām 4 - 6 stāvu augstumā, atkarībā no ielas platuma, kā arī dažos iekškvatrālos padomju laikos iebūvētas dzīvojamās ēkas. Pēc pasūtītāja vēlmes apbūvē tiktu paredzētas 3 galvenās funkcijas - dzīvokļi, biroji un viesnīca.
Biroji tiktu izvietoti gar Ganību dambi - arī kā trokšņa buferzona, gar kluso Sermuliņu ielu un Z- gruntsgabala robežu - dzīvokļi un pašā kvartāla spicē - viesnīca, kas būtu arī telpisks akcents.
Arhitekti: A. Kronbergs, R.Saulītis, D.Grāvere
arh. tehn. K. Šulcs