Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

Zemes gabals atrodas Daugavas krasta tuvumā, Ziemeļu pusē robežojas ar Bukaišu ielas ( J. Čakstes gatves) trasi, kas ir Dienvidu tilta trases turpinājums Daugavas kreisajā krastā. R pusē atrodas Lejupes iela un daži īpašumi ar mazstāvu apbūvi.
Attīstības plānā teritorija sadalīta 3 augstuma zonās:
- tālākā no Daugavas - 12 līdz 17 stāvu augstums;
- vidusdaļā - 10 līdz 12 stāvu augstums;
- teritorijas Dienvidu daļā 7 līdz 9 stāvu augstums.
Zemes gabala daļa gar J. Čakstes gatves malu (Dienvidu tilta trasi) plānota kā zaļa teritorija.
Apbūves kompozīcija veidota kā telpisks acents ēku grupas veidā. Ēku "puduris" veidots kā punktveida ēku kompozīcija, kas augstākajā vietā varētu sasniegt 17 stāvus un kopumā veidotu "krītošu" kopformu virzienā uz Daugavas pusi.
Apbūves priekšlikums paredz augstākās apbūves zonā izvietot 3 ēkas ar stāvu augstumiem 17 stāvi, 16 stāvi, 15 stāvi. Pirmais un otrais stāvs paredzēts komerciāla vai sabiedriska rakstura funkciju izvietojumam. Torņveida ēku funkcija - biroju vai/un dzīvojamās telpas.
Vidusdaļā iekomponēti 4 būvapjomi ar stāvu augstumiem - 16, 14, 12, 10 stāvi, kas varētu būt kā dzīvojamie, tā biroju nami. Zem divām ēkām paredzēta divstāvīga komerciāla vai sabiedriska rakstura ēka.
Dienvidu daļā, kas savā veidā atdalīta ar plānoto ielu, mets paredz apbūvi līdz 9 stāviem ar daudzfunkcionālu 1. un 2. stāva izmantošanu.
Arhitekti: A. Kronbergs
arh. tehn. K. Šulcs