Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

Priekšlikums apbūves noteikumu izmaiņām kvartāla apbūvei starp Kalnciema, Daugavgrīvas ielām un Ranķa dambi sagatavots pēc AS "Parex ieguldījumu pārvaldes sabiedrība" pasūtījuma.
Kvartāls ir daļēji apbūvēts. Ēka gar Raņķa dambi ir daļēji demontētā stāvoklī, daļā kvartāla atrodas nepabeigts būvobjekts, daļa kvartāla teritorijas ir neapbūvēta.
Principā apbūve iezīmē perimetrālās apbūves kompozicionālos principus, tomēr tās atrašanās tiešā Rīgas "jaunā centra"- Ķīpsalas Dienvidu gala apbūves kompleksa tuvumā ļauj izdarīt pilsētbūvniecisku analīzi un pārbaudīt iespēju minēto kvartālu iekļaut "jaunā centra" kompozicionālajā sistēmā.
Priekšlikuma būtība ir izskatīt iespējas minētā kvartāla apbūves kompozīciju veidot ievērojot iedibinātās apbūves kompozīcijas principus, vienlaicīgi reaģējot uz "Jaunā centra" tiešo tuvumu un tur pieņemtajiem telpiskās kompozīcijas principiem, paaugstināt apbūves augstumu un radīt izdevīgākus ekonomiskos nosacījumus attīstībai.
Arhitekti: A. Kronbergs
arh. tehn. K. Šulcs