Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

Rīgas koncertzāle -  GRAND VERANDA. Tas ir kā ugunskurs, viscaur mainīgs, ārkārtīgi dažāds, rotaļīgs un vilinošs. Mēs sanākam kopā, dziedam un dejojam, un tikmēr saule spīd caur krāsainiem stikliem, iekrāsojot mūs un mūsu apkārtni, un mēs jūtamies kā lielā Verandā. Arī skaņas kļūst daudz krāsainākas un mēs pēkšņi jūtamies kā vasaras pusdienaslaikā plašas ziedošas pļavas vidū.

Projekta autori:

Arh. Andris Kronbergs, Arnis Kleinbergs, Raimonds Saulītis, Dace Grāvere, Jānis Zvejnieks

Arh. tehn. Kristaps Šulcs

Projekta izstrādes grupa: Arh. Vilnis Uzors, Kristīne Klišāne, Arh. tehn. Simona Ozola, Ģirts Kūla, Uldis Jaunsubrēns, Uldis Beķeris, Ēriks Miķelsons, Jurģis Vizulis, Ivars Brediks, Andris Grīnbergs, Andrejs Gorodņičijs 

Ekonomiskā aplēse: Ivo Kalvelis 

Vizualizācijas:Kristaps Šulcs