Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Multimedia  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiPublikācijasPar mumsKontakti
A. Kronbergs: Saules paneļiem uz Gaismas pils jumta būtu jābūt"Dienas rīts" intervija ar Andri KronberguSPILVES teritorijas attīstības vīzija

Jauns pilsētas lokālais centrs SPILVE plānots apmēram 5km attālumā no Pilsētas Vēsturiskā centra un atrodas pie pilsētas nozīmes Z-D virziena automaģistrāles, kas savieno to ar centru un plānotā Ziemeļu šķērsojuma pāri upei, kas savienos Spilves teritoriju ar pilsētas galveno apvedceļu. Tuvumā atrodas Spilves biznesa aviācijas lidlauks un Ostas teritorija.

Spilves jaunais centrs ir daļa no Rīgas Pilsētas attīstības stratēģijas un ietilpst upes krasta attīstības koncepcijā.

Ļoti unikāla ir teritorijas atrašanās upes malā ar tiešu un ātru piekļūšanu Baltijas jūrai. Koncepcijas idejā nozīmīgu lomu ieņem dabas faktors un doma par kvalitatīvu publisko ārtelpu, kas savieno dabiskās pilsētas vērtības, zaļumus un ūdeņus nepārtrauktā sistēmā.

Kvalitatīvu pilsētvidi veido multifunkcionāla rakstura apbūve - publiski parki ar sabiedriski nozīmīgiem objektiem, darījuma un konferenču centriem, kruīza kuģu piestātni un biznesa aviācijas lidlauku, birojiem un viesnīcām, dzīvojamām ēkām ar skolām un bērnudārziem.

Autori:

Arhitekti: Andris Kronbergs, Raimonds Saulītis, Arnita Ārmane, Jurģis Vizulis, Ēriks Miķelsons, Madara Eisaka

Video animācija: Andris Dzenis, Kristaps Šulcs

Mūzika: Kārlis Auzāns (A. Dzenis, A. Treilihs)