Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

Spilves attīstības vīzijas pirmās kārtas risinājumi balstīti uz iepriekš izstrādāto vīziju pilsētas lokālajam centram Spilve.

Pirmā kārta ietver centra parka ievadposmu ar plānoto sabiedrisko enkurobjektu – topošo Aviācijas muzeju Spilve. Parku un apstādījumu teritorijas dabisks papildinājums ir ūdens teritorijas, kas papildinās esošo grāvju un drenāžu sistēmu ar jauniem kanāliem un ūdens tilpnēm, nodrošinot teritoriju ar ūdenstransportu un rekreācijas iespējām. Teritorija veidojas kā izteikti daudzfunkcionāla pilsētas daļa. Apbūves sabiedriskās funkcijas pilda Aviācijas muzejs Spilve parka teritorijā un bērnudārzs pie promenādes tipa ielas. Biroju funkcija tiek izkārtota daudzfunkcionālās apbūves zonā gar parku – kvartālu pirmo rindu ēkās, Tirdzniecības platības plānotas ēku pirmajos stāvos gar aktīvākajām ielām un parku. Pārējo kvartālu daļu sastāda dzīvojamā apbūve, kas izvietojas ap apzaļumotiem iekšpagalmiem.

Apbūves struktūra pamatā izveido divas zonas – parks ar sabiedrisko apbūvi atrodas kārtas vidusdaļā, austrumos un rietumos tiek veidota kvartālu apbūves struktūra. Kvartālu apbūve plānota kā perimetrālā apbūve – ēkas izvietotas ar garenfasādēm gar ielām, tās netiek bloķētas, tā atverot pagalmus pret ielām un publiskiem parkiem. Teritorijā ir augsts gruntsūdens līmenis, tāpēc autostāvvietas tiek izvietotas kvartālu pirmajos stāvos, veidojot vienlīmeņa platformu visa kvartāla robežā, kas izveido kopigu kvartāla pagalmu. Sabiedriskie objekti veidoti kā brīvstāvoši apjomi zaļajās zonās, tā papildinot apbūves struktūru un izvēršot pilsētas zaļās zonas.

Autori: Andris Kronbergs, Raimonds Saulītis, Arnita Ārmane, Ēriks Miķelsons, Jurģis Vizulis, Kristaps Šulcs