Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

Rekonstrukcijas projekts paredz esošās muzeja ēkas pārbūvi, lai pēc iespējas paplašinātu ekspozīcijai domātās platības, izveidotu ērtu, mūsdienīgu ieejas risinājumu, uzlabotu apmeklētāju plūsmas organizāciju ar skaidru navigāciju, nodrošinātu muzeja pilnīgu pieejamību visiem tā apmeklētājiem un veidotu šodienas prasībām atbilstošu telpu un ekspozīciju iekārtojumu, vienlaikus maksimāli saglabājot Motormuzeja vēsturisko veidolu, funkcionālo plānojumu un konstruktīvo uzbūvi. 

Klientu apkalpošanas centra jaunbūves projekts paredz uzbūvēt mūsdienīgu CSDD publiskajam tēlam atbilstošu būvapjomu, kas, lai arī savienots ar Motormuzeju (stiklota pāreja 3. stāva līmenī), vizuāli un funkcionāli ir pilnīgi patstāvīgs. Jaunās ēkas piecu stāvu stiklotais, viegli liektais apjoms stilistiski pretstatīts vēsturiskajai muzeja ēkai, tomēr nekonkurē ar to, bet tikai skaidri demonstrē jaunbūves tapšanas laiku un atšķirīgo funkciju. Projektā īpaša uzmanība pievērsta ēkas fasādēm. Ielas (Z puses) „dubultās” fasādes oriģinālo liekto formu veido zaļgani trīsstūra veida stikli, kuri stiprināti pie cinkotas metāla konstrukcijas, bet pagalma (D puses) apzaļumotā fasāde konstruēta no cinkotiem metāla profiliem, kas balsta ar centralizētu kapilāro ūdens laistīšanas sistēmu aprīkotus substrātu konteinerus.

Zemes gabala platība  – 16900 mRekonstruējamās ēkas platība – 7700 mJaunbūves platība – 3000 m2

Autori: Arnis Kleinbergs, Jānis Zvejnieks

Projekta komanda: Kristīne Klišāne, Alvis Janelis, Ivo Kalvelis, Simona Ozola, Uldis Jaunsubrēns Ainavu arhitekte: Linda Zaļā Vizualizācijas: Jānis Piņķis