Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

Patreizējā viesnīcas ēka aizņem aptuveni 20000 m2. Saskaņā ar apstiprinātā detālplāna noteikumiem ir pieļaujams viesnīcas kompleksu paplašināt.

Pasūtītāja mērķis ir sniegt kvalitativu viesnīcas pakalpojumu un tāpēc veikt esošā kompleksa pārveidošanu.

Koncepcijas pamatā ir trīs pamatdomas:

- Jaunveidotos apjomus veidot saskaņā ar detālplāna nosacījumiem, lai būtu iespējama ātrāka projekta realizācija bez papildus procedūrām tā grozīšanai.

- maksimāli izmantot, saudzēt un veidot dabisko vidi, tās klātesamību viesnīcas kopējā tēlā.

- Jaunveidojamos viesnīcas apjomus veidot un orientēt tā, lai no visiem apartamentiem būtu iespējams redzēt Baltijas jūras līci. Veidot funkcionālu un loģisku plānojumu ērtai tās lietosanai.

Autori: Andris Kronbergs, Alvis Janelis, Raimonds Saulītis, Arnita Ārmane, Kristaps Šulcs