Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

Esošā koka viesnīcas ēka ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis tāpēc ēkas atjaunošanas un jaunās piebūves projekts būs izaicinājums Arhitektiem, Pasūtītājam un Pieminekļu sargiem savstarpējā sadarbībā laba mērķa sasniegšanā.

Pasūtītāja vēlme ir būvēt jaunu, mūsdienu būvmākslai atbilstošu ēku un vienlaicīgi ar sapratni izturēties pret vēsturisko ēkas daļu. Tāpēc izmantots konceptuāls risinājums vizuāli skaidri nodalot vēsturisko daļu no mūsdienu arhitektūras izpausmes – jaunā ēkas apjoma.

Ar kompozicionāliem paņēmieniem skaidri uzsvērts, ka pārbūve ir šodienas arhitektūras darinājums izmantojot un atjaunojot vēsturiskās ēkas izbūves, veidojot vienotu ēkas ansambli un tādējādi saglabājot vēsturisko būvapjomu un Jūrmalas raksturu.

Teritorijas risinājumā saglabāts vēsturiskās ēkas izvietojums un saglabāts  esošais apbūves laukums, esošie koki.

Autori: Andris Kronbergs, Raimonds Saulītis, Andis Alksniņš. Vizualizācija: Kristaps Šulcs