Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

Trīs rekonstruējamās ēkas atrodas Vecrīgā, UNESCO Pasaules mantojumā iekļautajā Rīgas vēsturiskajā centrā, kultūrvēsturiski nozīmīgā un autentiskas pilsētvides teritorijā, kā arī iekļautas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.

Rekonstruējamo ēku būvvēsture aizsākusies jau 14. gs. un ar ēkām saistīti vairāku gadsimtu dažādi apbūves uzslāņojumi. Pašreizējie ēku būvapjomi veidojušies 17. un 18. gs., kad ēkas celtas kā dzīvojamās mājas vai noliktava. Līdz mūsdienām ēkās ir veiktas daudzas pārbūves un funkciju pielāgojumi. Kopš 20. gs. beigām ēkas stāv tukšas un ir sliktā tehniskā stāvoklī.

Rekonstruējot ēkas iecerēts uzlabot Rīgas publisko ārtelpu uzlabojot saikni starp patreiz slēgtām šķērsielām un blakus esošās Anglikānu baznīcas teritoriju, padarot to publiski pieejamu un izmantojamu.

Ēkās galvenokārt paredzēti dzīvokļi ar publisku funkciju ēku pirmajos stāvos. Rekonstrukcijas izaicinājums ir mūsdienu prasībām un dzīves kvalitātei atbilstoši risinājumi saglabājot vēsturiskās konstrukcijas un nezaudējot senatnes auru.

Autori: Andris Kronbergs, Raimonds Saulītis, Andis Alksniņš

Vizualizācijas: Jānis Piņķis, Kristaps Šulcs (interjers)