Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

Daugavas areāla "fasādes ēka", robežsituācijā starp nākotnē veidojamo svarīgu publisku ārtelpu-laukumu-promenādi, kas savienos būtiskus sabiedriskus objektus: nacionālo bibliotēku, koncertzāli, un būs daļa no kreisā krasta publiskās ārtelpas struktūras. Zemes gabalā ir esoša R. Šmelinga projektēta ķieģeļu ēka. Patreiz neskaidra un sarežģīta transporta situācija, neērta situācija gājājiem, taču A un Z pusēs labas skatu perspektīves, D un DR pusē - laba orientācija uz iekškvartāla parku.

Projekta priekšlikums paredz veidot ēku kā daudzfunkcionālu objektu , kas ir kā daļa no svarīgu (arī publiski lietojamu) objektu virknes Daugavas krastā un kā "robežēka" starp iekškvartāla telpu un nākotnē nozīmīgu publisko ārtelpu Daugvmalā. Esošās ēkas ārējā raksturīgā "ķieģeļa arhitektūras" daļa iesaistīta jaunajā objektā, nodrošinot tās uztveri kā no pilsētas ārtelpas , tā no jaunā kompleksa iekštelpas.

Vēsturiskās ēkas apjomā izvietotas publiski pieejamu telpu zonas –komercplatības, biroju telpas ar plašu ieejas vestibilu ēkas vidū – segtu publisku "eju" no iekškvartāla uz Daugavu, no kuras organizēt ieejas visās funkcionālajās zonās, tajā skaitā dzīvojamajā zonā.

Autori:

Andris Kronbergs, Raimonds Saulītis, Jānis Zvejnieks, Alvis Janelis, Jurģis Vizulis, Madara Eisaka, Kristaps Šulcs, Andis Alksniņš