Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

Projektētais tirdzniecības objekts atrodas Salacgrīvā pie galvenās rajona transporta artērijas - Vidzemes ielas jeb VIA Baltica. Savukārt uz jūras pusi tā tuvumā atrodas dažādas pilsētas sabiedrisko funkciju ēkas.

Tirdzniecības objekta arhitektoniski telpiskā kompozīcija veidota kontekstā ar apkārtējo vidi – pret autotransporta maģistrāli Vidzemes ielu veidots kustībā viegli uztverams lineārs apjoms, kura formveide un koka dēļu apdare raisa asociācijas ar Salacgrīvas vēsturisko kuģu būvēšanas tradīciju. Savukārt, pret pilsētas rakstura Rīgas ielu un gājēju ceļu teritorijas ziemeļrietumos projektēta pilsētai raksturīga mazāka mēroga ar vertikālu dalījumu uzirdināta fasāde ar ķieģeļu apdari, kas tuva gājēja uztveres mērogam.

Esošajā situācijā zemesgabalus šķērso divi intensīvi izmantoti gājēju celiņi uz pilsētas sabiedrisko centru, šo kustību plūsmu zonā plānots veidot tirdzniecības objekta divas galvenās ieejas un papildus ieeju no rietumu puses. Pāri ieejām ēkas galos pret ziemeļiem un pret dienvidiem projektētas lielas pārkares, pasargājot gājējus no nokrišņiem un veidojot atraktīvu pilsēttelpu.

Autori:

A.Kronbergs, M.Eisaka, E.Runce, V.Uzors, P.Gibze, K.Šulcs, U.Jaunsubrēns, H.Savickis