Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

Teritorijas attīstības vīzija ir tapusi trīs stadijās: pirmā no tām - teritorijas un tās apkārtnes izpēte (ARHIS), otrā - RTU Arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātes maģistrantūras studentu izstrādātas teritorijas attīstības vīzijas. Šī ir trešā stadija - teritorijas attīstības vīzija, kurā ir vērā ņemtas šo iepriekšējo stadiju galvenās atziņas.

Teritorija atrodas dabas resursu tuvumā - blakus Bukultu meža parkam un tai garām tek Juglas kanāls. Tuvumā atrodas Brīvības gatve, kas ir galvenā transporta maģistrāle no Rīgas ziemeļaustrumu virzienā, turklāt gar novietnes dienvidiem plānota lielākā Rīgas transporta infrastruktūras projekta attīstība – Ziemeļu koridors.

Teritoriju iecerēts veidot kā daudzfunkcionālu pilsētas daļu. Funkcionālā izmantošana plānota, ņemot vērā apkārtējās vides ietekmes intensitāti un esošās apbūves raksturu. Projekts ietver vietējas nozīmes multifunkcionāla centra izveidi, dzīvojamo kvartālu ar mazstāvu daudzdzīvokļu ēkām, savrupmāju apbūvi, labiekārtotu apzaļumojuma zonu ar mazdārziņu teritorijām, eko–dārziem, sporta aktivitāšu laukumiem un atpūtas – piknika vietām, kā arī laivu un ūdens centru Juglas kanāla krasta zonā.

Autori: A.Kronbergs, M.Eisaka, E.Runce, A.Ārmane, A.Šnitko, P.Gibze, A.Dzenis, A.Alksniņš, Ē.Miķelsons H.Savickis, K.Šulcs