Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

Skiču projekts 2005.g.
Gruntsgabala platība 25 ha

Projekts izstrādāts balstoties uz Rīgas pilsētas attīstības plānu 2006. - 2008. g. un kalpo mikrorajona apjoma, ceļu struktūras un nepieciešamo jaudu noteikšanai.
Teritorijas plānojums paredz zemes gabala R malā gar Ķīšezera ielu (nākotnē gar Brīvības ielas dublieri) veidot jauktu dzīvojamo un darījumu iestāžu teritoriju ar paaugstinātu intensitāti, kur pamatā plānots būvēt biroju ēku augstbūves ar sabiedriskai funkcijai (tirdzniecība, izklaide, autostāvvietas u.c.) atvēlētiem kompleksa zemākajiem līmeņiem.
Apbūves augstums teritorijas daļā ar darījumu iestāžu prioritāti sasniedz 35 stāvus un augstākā intensitāte kvartālā plānota tuvu 800%.
Dzīvojamā teritorijā virzienā no R uz A ēku augstums samazinās no 22 līdz 8 stāviem zonā gar parku.
Pārējās teritorijas pamatfunkcija ir daudzstāvu dzīvojamā apbūve (3 - 6 stāvi) , kurā iekļauta parka zona tās centrālajā daļā.

Arhitekti: A.Kleinbergs, J.Zvejnieks
Arh.palīgi: S.Ozola, Ģ.Kūla, A.Gorodņičijs, A.Grīnbergs
3D K.Šulcs