Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

2005. gads. Salas attīstības funkcionālā risinājuma "pamattēze" - veidot daudzfunkcionālu pilsētvidi, kas aptver visas nepieciešamās funkcijas pilnvērtīgai pilsētvides nodrošināšanai un varētu saukties - Rīgas pilsētas jaunais centrs.

Galvenās siluetu veidojošās kompozīcijas pilsētas telpā ir darījumu centru augstbūves salas vidusdaļā un tās ziemeļos, kas veidoti ar atkāpi no Salu tilta trases un iezīmē savrupi stāvošas kompozīcijas. Dažādos skatupunktos no pilsētas šo kompozīciju papildina Zaķusalā esošais Tv tornis un Tv/radio augstbūve.

Liela loma un prioritāte ir iecerētajai zaļajai telpai salas piekrastē, kas beidzās ar ūdens fronti, kā arī salas orientācijai pret debess pusēm.

Lineāri veidotā daudzstāvu dzīvojamā apbūve izvietota R-A virzienā, rodot "skata brīvību" uz ūdens telpas plašumu un tālumā esošiem pilsētas siluetiem. Apbūves siluetā variējot ar stāvu augstumu veidot ielas telpai un pieguļošajai apbūvei radniecīgu augstumu un apbūves intensitāti.

Radiāli izvietoto ielu telpa apbūves pirmajos stāvos veidota atvērta uz pagalmiem un "zaļajām ielām", veidojot plašāku ielas telpu, kas noslēdzas ar kādu no laukumiem, kur plānotas jaunā pilsētas centra sabiedriski nepieciešamās izklaides un atpūtas funkcijas.

Salas "zaļais" perimetrs un ūdens fronte paver plašas iespējas gājēju, velosipēdistu celiņu struktūras izveidei visā salas (salu) teritorijā. Iecerēts izveidot vienotu, publiski pieejamu ceļu un iesegumu struktūru, gan pasīvās, gan aktīvas atpūtas piekritējiem.

Arch. A.Kronbergs, J.Lasis, D.Grāvere
Arch. Tech. K.Šulcs, J.Vizulis, I.Brediks, M.Miķelsons, Ē.Miķelsons