Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

Ēkas komplekss veidots kā daudzfunkcionāls komplekss ar divām galvenajām funkcijām - dzīvojamo funkciju un biroju funkciju.
Nozīmīga būs nākotnē bijušās jahtkluba ēkas integrēšana funkcionālajā sistēmā, rodot tai piemērotu vietu kompleksa dzīvē. Teritorijas iekārtojuma risinājums ievēro Jahtkluba ēkas atrašanos un praktiski neaizskar tās funkcionēšanu, saglabā tradicionālo pagalmu un tā saikni ar ūdensmalu.
Jaunais būvapjoms veidots kā divu būvformu kopums, kas pieslēdzas vienam apvienotam - galvenajam vertikālo komunikāciju mezglam.
Projekta autors(i)
arh. A. Kronbergs, A.Kleinbergs, R.Saulītis, D.Grāvere,
piedaloties arh.tehn. K.Šulcam (vizualizācijas), I.Bredikam (foto, vizualizācijas), Ē.Miķelsons, M.Miķelsons, J.Vizulis, Ģ.Kūla