Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

Konkursa projekts „Miera Mika" 2004.g.
Gruntsgabala platība 3811 m2, ēkas kopējā platība 9440 m2

Dzīvojamo apbūvi veido divi dažāda augstuma izbūvēti apjomi, zem kuriem cokolstāvā izvietotas autostāvvietas. Stiklotās fasādes ieskauj cinkota metāla režģis, kurā iekārti balkoni un nobalstīta jumta ārējā mala.

Arhitekti: A.Kleinbergs, J.Zvejnieks, K.Klišāne
Arh.palīgi: A.Grīnbergs, A.Gorodņičijs, S.Ozola, Ģ.Kūla
3D - "Studio Perspective"