Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

Plānojot lidostas attīstību ir paredzēts veikt VIP klientu apkalpošanas centra paplašināšanu veicot arī esošā kompleksa daļas rekonstrukciju.

Jaunā kompleksa galvenie principi:

- tehnoloģiski atbilstošs viesiem un personālam ērts, funkcionāls risinājums, laba saistība ar esošo kompleksa daļu;

- iespējami viengabalains arhitektoniski telpiskais risinājums, banketu telpām augstas kvalitātes apdare un tehniskais aprīkojums;

- risinājuma vienkāršība un ekonomiskums;

- cilvēku drošība un risinājuma atbilstība citām tehniskām prasībām;

- Ievērot noteiktās drošības kontroles un plūsmu dalīšanas prasības;

Jaunveidojamo ēku paredzēts savienot ar esošo ēku, veidojot vienotu kompleksu ar vienu ieejas vestibilu un administrēšanas centru.

Vienota kompleksa sajūtas nodrošināšanai tiks pielietoti līdzīgu principu un materiālu pielietojums, tonalitātē un tehniskajos parametros kā tie, kas tikuši pielietoti iepriekšējo rekonstrukcijas kārtu realizācijās.

Autori

Arhitekti: A.Kronbergs, R.Saulītis, J.Vizulis, K.Šulcs