Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

Risinājuma mērķis ir izveidot jauna veida pirmsskolas bērnu izglītības iestādi, kurā bērns var viegli iemācīties iekļauties starp pārējiem bērniem, pilsētvidē un sabiedrībā.

Risinājuma pamatprincips ir pilsētas struktūrā integrēts sabiedrisks objekts – daļa no pilsētas un zaļumu sistēmas, kuru paredzēts izveidot un attīstīt saskaņā ar pilsētas attīstības plāna iecerēm.

Kopīgi lietojamo telpu grupas kārtotas ap iekšpagalmu, gan vizuāli tās savienojot ar iekšpagalmu, gan radot iespēju tās „paplašināt„, atverot fasādes daļas. Arī starptelpas starp šīm koplietošanas grupām paredzētas dažādu aktivitāšu realizēšanai.

Pagalma parka iekārtojums paredz dažādas tematiski zonētas mācību un rotaļu iespējas. Bērnudārza grupu apjomi veidoti iespējami „personiski“ un atšķirīgi, nodrošinot ērtu uztveramību un orientāciju.

Telpiski veidotais publiskais parks „saplūst“ un integrē bērnudārza iekšējo dzīvi ar pilsētas dzīvi (noteiktos diennakts laikos) un ir pievienojams pilsētai, vai arī norobežojams no tās. Te iekārtotas spēļu un sporta zonas dažādu vecuma grupu interešu principiem, kas lietojamas gan pilsētas gan bērnudārza bērniem.

Autori:

Andris Kronbergs, Arnita Ārmane, Raimonds Saulītis, Andis Alksniņš, Kristaps Šulcs, Evija Runce, Andris Dzenis, Linda Zaļā, Ģirts Kūla, Jurģis Vizulis, Helvijs Savickis