Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

Dzīvojamās ēkas oriģinālo veidolu noteica insolācijas prasības pret apkārtējām ēkām kā arī apbūves nosacījumi pret parku (Kaspara ielu). Ēka ar 115 dzīvokļiem veidota ap iekšēju pagalmu virs diviem pazemes stāviem automašīnu izvietošanai. Projekts izstrādāts un saskaņots Skiču stadijā.

Autori:

Arnis Kleinbergs, Jānis Zvejnieks

Projekta komanda:

arhitekte Evija Runce;

ainavu arhitekte Linda Zaļā;

arhitekti tehniķi Uldis Jaunsubrēns, Pauls Gibze, Ģirts Kūla;

vizualizācijas - Kristaps Šulcs