Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

100 ha lielā iežogotā briežu dārza teritorijā, kas atrodas blakus Ogres pilsētai, plānots izveidot informatīvu mācību centru „Zaļā klase” – bērnu un jauniešu iepazīstināšanai ar Latvijas floras un faunas materiāliem,  izglītošanai dabas aizsardzības jomā, kā arī enerģiju taupošu, ilgtspējīgu un videi draudzīgu  būvniecības paņēmienu demonstrēšanai. Papildus paredzēts ierīkot saimniecības telpas vietējā mednieku kolektīva vajadzībām.

Iecerēto apbūves kompleksu veido trīs neatkarīgu būvju grupa. Centrālā ēka ir rekonstruējama guļbūve divos stāvos, kuru plānots pārvest no Balvu rajona un, nedaudz izmainītu, no jauna samontēt „Zaļās klases” iekārtošanai. Blakus izbūvējama viena stāva saimniecības ēka kurā tiks iekārtota plaša dabas materiālu glabātuve un atsevišķas telpas mednieku vietējā kolektīva vajadzībām. Trešā būve ir stiklota neapkurināma lapene nodarbībām vasaras sezonā. Ēkas un lapeni plānots savstarpēji savienot ar speciāli izbūvētām koka laipām, kas nedaudz paceltas virs meža zemsedzes.

Autori:

Arnis Kleinbergs, Kristīne Klišāne

Projekta darba grupa:

arhitekte - Ieva Štāle

arhitekts tehniķis - Ģirts Kūla

vizualizācijas - Jānis Piņķis