Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

Atpūtas nama ēka projekts paredz 11 atpūtas vienības, kas savstarpēji saistītas ar kopēju kāpņu – lifta mezglu. Pagrabstāvā plānota kopīga autonovietne 18 automašīnām.

Ģenerālplāna risinājumi paredz ēkas būvapjomu izvietot tā, lai radītu zināmu telpisku līdzsvaru, kā arī ievērotu blakus esošo ielu apbūves līnijas. Tādā veidā tas “atradis“ savu vietu gandrīz zemes gabala vidus daļā, rodot iespēju pa perimeru veidot nepieciešamās dažādās funkcionālās zonas - saimnieciskos, atpūtas, sporta un bērnu laukumus.

Arhitektoniskais risinājums veidots kā trīsdaļīga kompozīcija, kur vidējās daļas apjoms  ir  caurskatāms, gaisīgs, un apvieno ēkas Ziemeļu un Dienvidu daļu kubiskās formās veidotos apjomus. Vidējās daļas stiklojuma dalījums netieši atgādinās Jūrmalai raksturīgo arhitektonisko un amatniecisko paņēmienu lietojumu. Būvapjomu nosacīti sīkais dalījums, mēģina sasniegt mērķi - pēc iespējas labāk iekļauties apkārtnē, kā arī patreizējā vides raksturā un vietas savdabīgajā dažādībā.

Būvapjomu kompozīcija ļauj “iesaistīt” vareno, zemes gabala vidū augošo priedi ēkas kompozicionālajā “spēlē”, tās tuvumā veidojot galveno ieeju ēkā.

Ēkas ārējā apdare paredzēta pamatā lietojot 3 materiālus: betonu, stiklu un koka elementus.

Autori:

Arhitekti: Andris Kronbergs, Anita Šnitko, Vilnis Uzors, Jurģis Vizulis, Arnita Ārmane, Madara Eisaka

Arhitekti tehniķi: Kristaps Šulcs, Ēriks Miķelsons, Andis Alksniņš, Andris Dzenis