Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

Ēka ir projektēta kā plānotā attīstības centra – Rumbulas – parka zonas nobeigums pie Rīgas Austrumu maģistrāles divlīmeņu krustojuma ar Maskavas ielu. Tādēļ  biroju un tehnoloģiju centrs arhitektoniski telpiski veidots kā ‘grābeklis’, kas zaļo parka struktūru noslēdz sevī ar apzaļumotiem uzkalniem, kuri vērsti pret parka teritoriju. Zem uzkalniem izvietotas multifunkcionālās un laboratoriju telpas, bet ap tiem biroju telpu grupas.

Tehnoloģiju parks plānots 3 virszemes stāvos un 1 pazemes līmenī. Attīstība ir plānota 4 kārtās.

Fasādes projektētas viļņotas – pret  ziemeļiem vērstās stiklotās plaknes nodrošina dabīgo apgaismojumu. Fasādes plaknes, kas vērstas pret dienvidiem, projektētas metālā ar integrētu tehnoloģiju sistēmu, kura uzlabo ēkas energoefektivitāti.

Autori:

Arhitekti: Andris Kronbergs, Madara Eisaka, Vilnis Uzors, Alvis Janelis

Arhitekti tehniķi: Kristaps Šulcs, Paulis Gibze, Uldis Jaunsubrēns, Andris Dzenis, Ēriks Miķelsons