Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

Projektētā viesnīca atrodas darījumu centra „Daugava” ZA daļā un ir viena no 11 projektētām dažādu funkciju ēkām Ķīpsalas D daļā starp Kr. Valdemāra ielu, Balsta dambi un Āgenskalna līci.

Viesnīcas telpiskā kompozīcija sastāv no diviem dažādu augstumu būvapjomiem: no zemākā  divstāvīgā un augstākā 15. stāvīgā būvapjoma.

Divstāvīgā stilobata perimetra gabarīti ir orientēti tā, lai iezīmētu darījumu centra „Daugava” centrālās gājēju promenādes apbūves līniju. Z pusē stilobata apjoms ir atvirzīts 6 m no būvlaides, veidojot segtu autobusu pasažieru izkāpšanas zonu un segtu Z ieeju.

Augtākais 15. stāvīgais būvapjoms novietojas paralēli Kr. Valdemāra ielai. Savā plānā tam ir garena trapecveida forma un tas ir kā telpisks noslēguma elements visai darījumu centra Z daļas apbūves frontei.

Viesnīcas pamatkonstrukcijas paredzēts veidot monolītajā dzelzsbetonā,  ārējā apdarē izmantojot stiklotu fasāžu sistēmu ar caurspīdīgām un necaurspīdīgām daļām, kas veidotu neatkarīgu brīvas, plastiskas formas ārējo veidolu.

Autori:

Arhitekti: A.Kronbergs, A.Šnitko, V.Uzors, J.Vizulis, M.Eisaka, E.Runce, I.Kalvelis, A.Janelis, R.Saulītis;

Arh.tehniķi: K.Šulcs, Ē.Miķelsons, P.Gibze, A.Dzenis, U.Jaunsubrēns, A.Alksniņš;