Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

Vīzija izstrādāta - 2004 g.

Ķīpsalas teritorijas attīstības koncepcijas un vīzijas izstrādātas saskaņā ar Rīgas būvvaldes sagatavoto uzdevumu, un ir kā 2003 gada vasarā notikušā starptautiskā pilsētbūvniecības plenēra turpinājums.
Šī darba uzdevums ir apkopot plenērā radušās idejas un priekšlikumus, minētās teritorijas nākotnes attīstībai. Šīs izstrādātās vīzijas rezultātā var rasties uzdevums detālā plānojuma izmaiņu izstrādāšanai Ķīpsalā un tai pieguļošajās teritorijās.

Attīstības vīzijas risinājumi
Virzītājtēzes:

1.Esošās vēsturiskās apbūves struktūras saglabāšana
2.Salas integrācija pilsētas struktūrā gan funkcionālā gan telpiskā aspektā
3.Dažādu apbūves funkcionālo zonu un apbūves intensitāšu dažādošana un definēšana, pamatojoties uz ekonomiskajiem, ģeogrāfiskajiem, vēsturiskajiem, tradicionālajiem un citiem aspektiem.
4.Transporta sistēmas rekonstrukcija salas un tai pieguļošajās teritorijās ar mērķi labāk integrēt salu pilsētas kopējā struktūrā
5.Esošo dabas pamatņu un apzaļumoto teritoriju saglabāšana, attīstīšana un iesaistīšana pilsētas kopējā zaļo teritoriju struktūrā
6.Krastmalas un tām pieguļošo ūdens tilpņu attīstīšana un izmantošanas dažādošana

Arch. A.Kronbergs, A.Kleinbergs, J.Lasis, J.Zvejnieks
Arch. tech. K.Šulcs, J.Vizulis, M.Miķelsons