Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

Vīzija izstrādāta - 2004 g.
Kopējā platība ~ 70 000 m²

Apbūves kompozīcija - trīs augstbūvju kompozīcija ar izvērstu, vienotu daudzlīmeņu sistēmu tās bāzes daļā.

Trīs dažāda augstuma torņu būvapjomos izvietojas divas pamatfunkcijas - biroji un dzīvokļi. Bāzes daļā septiņos līmeņos izvietojas autostāvvietas 2000 a/mašīnām, tirdzniecības telpas 2 400 m2,lokālie biroji 5 000 m2 un transporta kustības zona - "iekšējā iela".

Septītā līmeņa - jumta platforma ("gaisa dārzu" līmenis), kas nākotnē vienota publisko ārtelpu teritorija plašākā Daugavas senkrasta un salas areālā.

Katrs torņveida apjoms sastāv no divām daļām: komunikāciju dārza - publiskās telpas daļas un pamatfunkciju platībām.

Dārzu izvietojums - vertikāls - ik pa pieciem stāviem. Dārzu torņu kārtojums realizē domu par katros piecos stāvos neatkarīgi izbūvejamu platību perimetru un formu. Liftu kodolu, kāpņu telpu torņi un brīvas formas kolonnas, kas piesātinātas ar dabīgo zaļumu (koku) stādījumiem, vienlaicīgi kalpo kā ēku konstruktīvās stabilitātes elementi, komunikāciju centri un publiskā satikšanās telpa.


Arch. A.Kronbergs, J.Lasis, E.Beernaerts, B.Bula, D.Grāvere, R.Saulītis, I.Štāle

ArCh. tehn.: K.Šulcs, U.Jaunsubrēns.