Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

Projekts - 1998 - 2000.g.
Realizācija - 2004
Kopējā telpu platība - 924 m².

Būvniecības stadijā. Ēka veidota kā 3 apjomu kompozīcija ar augstāku vidējo daļu, un savā kopformā ir paralēlskaldnis, tuvs kubam. Teritorijas labiekārtojuma telpiskais risinājums, t.i., infrastruktūras izveidošana gan ap ēku, gan dārza daļā, izstrādāta ar ideju izveidot saskanīgu ansambli ar paša būvapjoma telpiskā risinājuma tendencēm un paņēmieniem.

Arch.: A.Kronbergs, J.Lasis, R.Saulītis
Interjera arhitekte: K.Stirna
Arch. tech J.Vizulis, U.Jaunsubrēns