Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

Priekšlikums izstrādāts 2004.gadā.

Apbūves attīstības koncepcija ieskicē iespējamos apbūves saglabāšanas, izmantošanas un attīstības virzienus un iespējas kvartālos starp Peldu, Mārstaļu, Minsterejas, 13.janvāra, Kalēju, Peitavas un Kungu ielām, balstoties uz Rīgas Domes lēmumu par "Pilsētbūvniecības pieminekļa Vecrīgas būvnoteikumiem", kā arī "Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumu" nostādnēm.
Ieskicētā jaunās apbūves attīstība šajos kvartālos nav pretrunā ar vēsturisko plānojuma struktūru vai tās vēlākiem kvalitatīviem pārveidojumiem, tiek saglabāts apkārtējās apbūves mērogs, raksturs, proporciju sistēma. Veidojot jaunu apbūvi, tās augstums līdz galvenajai dzegai nepārsniedz pusi no blakus esošo ēku augstuma atzīmju summas.

Autoru kolektīvs:

Proejektēšanas birojs "ARHIS"

Arhitekti: A.Kronbergs, E.Beernaerts

Arh. tech. K.Šulcs

Projektēšanas birojs "ACG"

Arhitekti: D.R.Šmits, B.Deslandes

"Arhitekta J.Pogas birojs"

Arhitekts: J.Poga