Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

Vīzija izstrādāta - 2004 g.

Vīzijas risinājuma virzītājtēzes:

- Jaunu apbūves teritoriju izveidošana

-Apskatāmās teritorijas attīstība - lidostas pieguļošo teritoriju plānotās attīstības turpinājums

-Uzsāktā infrastruktūras attīstība pieguļošajās teritorijās

-Paredzami dažādas intensitātes apjomu un funkciju zonējumi

-Esošo grāvju sistēma - plānotās teritorijas funkcionālās un telpiskās struktūras veidotāja

-Teritorijas fronte gar K.Ulmaņa gatvi esošo un plānoto gaisa pārvadu zonā - palielinātas intensitātes pilsētas vides centrs

-Esošo dabas pamatņu un zaļo teritoriju saglabāšana, attīstīšana un integrācija plānoto teritoriju struktūrā


Arch. A.Kronbergs, J.Lasis
Arch. tech. K.Šulcs