Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

Projekts -2003
Kopējā platība ~70ha

Lidostas Rīga teritorijas Ziemeļu Austrumu daļas detālā plānojuma mērķis ir radīt priekšnoteikumus starptautiskās lidotas „Rīga” ZA teritorijas izmantošanai, atbilstoši pastāvošajām valsts, lidostas, pilsētas, sabiedrības un potenciālo investoru attīstības interesēm.

Detālais plānojums paredz plānojamās teritorijas veidot kā jauktas izmantošanas teritorijas dažādu darījumu un ražošanas objektu izvietošanai.
Paredzētas teritorijas autostāvvietām (lidostas vajadzībām), kravas termināla teritorijas, lidaparātu apkopei nepieciešamās teritorijas un teritorijas publiskajām vajadzībām.

Ievērojot to, ka starptautiskā lidosta savā ziņā ir valsts vizītkarte, paredzētajai apbūvei un tās kompozīcijai ir paaugstinātas prasības, it īpaši piebraucamā ceļa ainavas telpā.
Plānotās teritorijas struktūrā paredzēta plaša labiekārtota publiskā telpa parkam ar mākslīgu ūdenskrātuvi.
Plānotā apbūves intensitāte teritorijā paredzēta no 240% - 150%. Detaļplānojuma risinājumi paredz visu inženierkomunikāciju principiālus risinājumus minētajā teritorijā.



"Projektēšanas birojs Arhis" - detālā plānojuma izstrāde ("Galvenais plāns")
(Arch. A.Kronbergs, arch.tech. K.Šulcs)

"Arhitekta Edgara Bērziņa birojs" - detālā plānojuma apraksts un apbūves noteikumi
(Arch. E. Bērziņš)

"Jensen Consult un Arhis inženieri" - detālā plānojuma inženiertehnisko komunikāciju shēmas un apraksti

"PRO VIA" - detālā plānojuma transporta shēma, vertikālais plānojums un apraksts

"J.Kalniņa inženieru birojs" - detālā plānojuma teritorijas elektroapgādes apraksts