Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaNotikumiProjektiHronoloģiski20172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001-1991ProgrammatiskiMultimediaPublikācijasPar mumsSadarbībaKontakti
Sabiedriskais centrs „Vaivari”, JūrmalāKoncertzāle "Sound of Dune" LiepājāScandinavian Tobacco biroju un noliktavu ēka Rīgā, Ulmaņa gatvē 115/117CSDD Rīgas nodaļas tehniskās apskates klientu apkalpošanas jaunbūve Rīgā, Mūkusalas ielāBiroju un veikalu ēka Rīgā, Baznīcas ielā 20/22Starptautiskās lidostas "Rīga" teritorijas Ziemeļu Austrumu daļas detālais plānojumsStarptautisks plenērs par "Ķīpsalas attīstības perspektīvām""RBS Skals" biroju ēka ĶīpsalāVienģimenes dzīvojamā ēka Augstajā ielā 7, SmiltenēSIA "PBLC" biroju ēka Brīvības ielā 368VAS Starptautiskās lidostas "Rīga" ziemeļu terminālsPrivātmājas Ādažu pagastā "Kalnataros" un "Dižataros"Daudzfunkcionāls tirdzniecības un izklaides/atpūtas centrs "Eksi - Pļavnieki", Katlakalna 13/13a, RīgaDaudzfunkcionāls tirdzniecības/izklaides centrs un dzīvojamo ēku komplekss "Botanix", Rīgā, Jūrmalas gatvē/Konsula ielā 21/23

Projekts -2003
Kopējā platība ~70ha

Lidostas Rīga teritorijas Ziemeļu Austrumu daļas detālā plānojuma mērķis ir radīt priekšnoteikumus starptautiskās lidotas „Rīga” ZA teritorijas izmantošanai, atbilstoši pastāvošajām valsts, lidostas, pilsētas, sabiedrības un potenciālo investoru attīstības interesēm.

Detālais plānojums paredz plānojamās teritorijas veidot kā jauktas izmantošanas teritorijas dažādu darījumu un ražošanas objektu izvietošanai.
Paredzētas teritorijas autostāvvietām (lidostas vajadzībām), kravas termināla teritorijas, lidaparātu apkopei nepieciešamās teritorijas un teritorijas publiskajām vajadzībām.

Ievērojot to, ka starptautiskā lidosta savā ziņā ir valsts vizītkarte, paredzētajai apbūvei un tās kompozīcijai ir paaugstinātas prasības, it īpaši piebraucamā ceļa ainavas telpā.
Plānotās teritorijas struktūrā paredzēta plaša labiekārtota publiskā telpa parkam ar mākslīgu ūdenskrātuvi.
Plānotā apbūves intensitāte teritorijā paredzēta no 240% - 150%. Detaļplānojuma risinājumi paredz visu inženierkomunikāciju principiālus risinājumus minētajā teritorijā."Projektēšanas birojs Arhis" - detālā plānojuma izstrāde ("Galvenais plāns")
(Arch. A.Kronbergs, arch.tech. K.Šulcs)

"Arhitekta Edgara Bērziņa birojs" - detālā plānojuma apraksts un apbūves noteikumi
(Arch. E. Bērziņš)

"Jensen Consult un Arhis inženieri" - detālā plānojuma inženiertehnisko komunikāciju shēmas un apraksti

"PRO VIA" - detālā plānojuma transporta shēma, vertikālais plānojums un apraksts

"J.Kalniņa inženieru birojs" - detālā plānojuma teritorijas elektroapgādes apraksts