Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

Vīzija izstrādāta - 2003.g.

2003. gada vasarā Rīgā notika Rīgas Domes Attīstības departamenta organizēts starptautisks arhitektu plenērs par Ķīpasalas attīstības perspektīvām.

Izstrādātās vīzijas galvenās pamatdomas ir:

1.Esošās vēsturiskās apbūves struktūras saglabāšana

2.Salas integrācija pilsētas struktūrā gan funkcionālā gan telpiskā aspektā

3.Dažādu apbūves funkcionālo zonu un apbūves intensitāšu dažādošana un definēšana, pamatojoties uz ekonomiskajiem, ģeogrāfiskajiem, vēsturiskajiem, tradicionālajiem un citiem aspektiem.

4.Transporta sistēmas rekonstrukcija salas un tai pieguļošajās teritorijās ar mērķi labāk integrēt salu pilsētas kopējā struktūrā

5.Esošo dabas pamatņu un apzaļumoto teritoriju saglabāšana, attīstīšana un iesaistīšana pilsētas kopējā zaļo teritoriju struktūrā

6.Krastmalas un tām pieguļošo ūdens tilpņu attīstīšana un izmantošanas dažādošana


Arch. A.Kronbergs, A.Kleinbergs, J.Lasis, J.Zvejnieks