Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

Konkursa projekts - 2003 Kopējā platība - 4 500 m²

Novietne Ķīpsalas Z daļā, paredzētās biroja ēkas celtniecībai, raksturīga ar tās atrašanos tiešā Daugavas tuvumā ar plašu skatu iespēju upes areālā un Vecpilsētas silueta virzienā.

Ēka veidota kā izstieptas formas būvapjoms, kas novietots ar garāko malu paralēli Daugavas garenasij, tādā veidā izmantojot izdevīgākās telpu orientācijas un skatu iespējas. Ēkas "šauro" galu orientācija Z un D savā veidā risina enerģijas taupīšanas problēmas (samazina fasāžu atdzesēšanas un pārkaršanas problemātiku).

Ēkas izstieptās formas būvapjoms veidots kā 5 paralēlu "šķēļu" kompozīcija. Šāda veida "paralēlu būvapjomu" kompozīcija rada iespēju uztvert ēku kā pabeigtu arhitektonisku kompozīciju jebkurā attīstības stadijā, kā arī dod iespēju iedomāties attīstību, līdzīgā veidā, arī turpmāk. Vecpilsētas silueta virzienā "verošais" būvapjoms vēl vairāk akcentē augstāk pieminētā Daugavas areāla skatupunktu pievilcību. Pirmā stāva līmenī veidotā sabiedrībai pieejamā ārtelpu ar neierobežotu skatu Daugavas virzienā, caurvij starp "šķēlēm" plūstošie saules gaismas un apjomu ēnu akcenti. Centrālās daļas stāvos izvietojas visas koplietošanas telpas, kas ir labi pārskatāmas, kur esošie atrāvumi starp ēkas daļām, papildus nodrošina gaiteņu un vestibilu zonu izgaismojumu visā ēkas garumā.

Arch. A.Kronbergs, J.Lasis, E.Beernearts
Piedaloties
Arch. I.Štālei
Arch. tech. K.Šulcam un U.Beķerim