Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

Projekts 2003.g.

Kopējā apbūves platība - 41 488 m²

Projekta vizuālā vai "telpiskā doma" ir veidot universālu, daudzfunkcionālu centru kā "pilsētu zem jumta". Tādā veidā iespējamais kompleksa telpiskais risinājums veidosies kā kopumā slēgts apjoms ar vairākām integrētiem telpiskiem un funkcionāliem centriem.

Arch.: A.Kronbergs, J.Lasis R.Saulītis
Arch. tech. J.Vizulis