Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

Skiču projekts - 2003.g. Kopējā platība 25 500 m²

Iespējamās apbūves risinājums paredz izbūvēt 2 -stāvu (ar diviem apakšzemes stāviem) Tirdzniecības un izklaides centra apjomu ar daļēji slēgtu auto novietni divos līmeņos ēkas apakšzemes stāvos un daudzstāvu (līdz 7 st.) daudzdzīvokļu ēkas apjomu.
Iebrauktuve gruntsgabalā organizēta no divām pusēm/ielām, tādā veidā sadalot augstākminētās funkcijas. Projektējamos apjomus paredzēts izvietot pa visu iespējamo platību. Jūrmalas gatvei piekļaujas Tirdzniecības un izklaides centra apjoms (attiecīgi ar iebrauktuvi no tās), savukārt (līmeni augstāk - kā Konsula iela) veidojas vairāk apzaļumota un labiekārtota daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija ar iespējamu ārējo un iekšējo dārzu-pagalmu.

Dzīvojamo ēku būvapjomi veidoti kā brīvi stāvoši apjomi ar kopēju pirmā stāva platformu (dzīvojamo ēku līmenis) attiecīgi 3 - 7 stāvu augsti. Ēkas telpiskā ideja - brīvas formas apjomu kompozīcija, kuras funkcionāli un telpiski lielākie apjomi izvietoti apakšzemes stāvos. Virszemes stāvu apjomus vieno kopēja platforma - "sala", kuras forma "nedaudz atdarina" zemes gabala neregulārās aprises, veidojot gan perimetrālas, gan brīvstāvošas apbūves principus.


Arch. A.Kronbergs, J. Lasis, R. Saulītis
Arch. tech.: J.Vizulis, Ē.Miķelsons,U.Jaunsubrēns