Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

Šī teritorija iecerēta kā daļa no Jaunā Rīgas darījuma centra ar palielinātu intensitāti un apbūves augstumu. Teritorijas kategorija – centra teritorija.

Apbūve plānota tā, lai esošie apjomi kopā ar plānotajiem kompozicionāli veidotu vienotu, saskaņotu krasta siluetu.

Apbūves organizācijas un teritorijas galvenais elements ir centrālā publiskā gājēju iela ar abpus tai izvietotām komercfunkcijām uz zemesgabala centrālās ass ZA – DR virzienā, kas veido skatu koridoru, ZA virzienā orientēta uz  Vanšu tilta smaili, bet DR galā noslēdzas ar plānoto augstceltni Zunda kanāla pretējā pusē un škērso visu jaunā kvartāla teritoriju.  Ass DR galā –pie Zunda kanāla –  izvērsta rekreācijas zona. Visa  centrālās ass teritorija pacelta virs esošā zemes līmeņa, lai pazemē izvietotu nepieciešamās autostāvvietas un lai tās nebūtu zem pastāvīgā ūdens līmeņa. Gājēju iela, kas savienos Zunda kanālu un viesnīcas ēkas priekšlaukumu, izveidota kā apzaļumots bulvāris ar lēzeniem pacēlumiem augstumu starpības pārvarēšanai.

Publiski lietojama un aktīvi izmantojama Zunda kanāla krastmalas zona izvietojas visa zonas garumā. Tajā iekļauts publisks laukums ar paviljonu apbūvi. Kanāls, kanālmalas un kanāla tilti vai pārvadi veidoti, lai tie būtu piemēroti ūdenstransporta kustībai.

Autori:

Arhitekti: A.Kronbergs, A.Šnitko, V.Uzors, J.Vizulis, M.Eisaka, E.Runce, I.Kalvelis, A.Janelis, R.Saulītis;

Arh.tehniķi: K.Šulcs, Ē.Miķelsons, P.Gibze, A.Dzenis, U.Jaunsubrēns, A.Alksniņš;