Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

Mērķis - radīt vienotu, labi funkcionējošu, skaidri zonētu telpu kompleksu, kas viegli saprotams un uztverams no pilsēttelpas, integrē pieguļošo parku, un, ko nākotnē iespējams paplašināt, veidojot loģisku savienojumu ar Latvijas Mākslas Akadēmijas ēku un pieguļošo ārtelpu parkā.

Ideja - tiek veidota SAIKNE:

- starp mākslas krātuvi un mākslas kalvi;

- starp “klasiķiem” un “jaunajiem”;

- starp meistariem un mācekļiem;

- starp maņu pastiprināšanas un izrādīšanas institūcijām un publisko ārtelpu;

Kompleksa risinājums skaidri definē divas daļas:

- esošās ēkas rekonstrukcija, kur izvietosies pastāvīgā ekspozīcija, publiski pieejamas telpas arī daļā no jumta stāva;

- jaunā piebūve parka pusē -  mainīgā ekspozīcija, palīgtelpas un publisko telpu grupa;

Autori:

Arhitekti: Andris Kronbergs, Vilnis Uzors, Jānis Zvejnieks, Raimonds Saulītis, Anita Šnitko, Alvis Janelis, Jurģis Vizulis, Madara Eisaka

Arhitekti tehniķi: Kristaps Šulcs, Paulis Gibze, Ģirts Kūla, Jānis Piņķis, Simona Ozola, Andis Alksniņš, Uldis Jaunsubrēns, Ēriks Miķelsons, Andris Dzenis