Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

Otrā Pasaules kara pirmais šāviņš 1939.gada 1.septembrī ir iezīmējis Gdaņsku pasules karu vēstures kartē.

Otrā Pasules kara muzeja mākslinieciskais tēls ir divvienība, kuras galvenie elementi ir TUKŠUMS - bumbu bedre, krāteris, atvars, kas kontrastē ar otru tēla daļu STARU – ceļš, nākotnes iespēju tilts, cerību laipa.

TUKŠUMS ataino kara atstāto brūci, atmiņas, atgādinājumu par kara radītajām ciešanām uz iekšu vērstā, klusinātā un intravertā izpausmē, kas kontrastē ar otru elementu – STARU -  cilvēku iespēju simbolu, prasmi tikt laukā no atvara, celties uz augšu un caur atcerēšanos saskatīt  dzīves burvību un nākotnes iespējas.

TUKŠUMS - krāteris ir novietots publiskās ārtelpas - laukuma vidus daļā, tas kalpo  kā laukuma un muzeja  telpiskais, funkcionālais un emocionālais centrs. Tas darbojas  arī kā dabīgās gaismas kolektors muzeja iekštelpām, kas izvietotas pazemes līmeņos un kā projekciju ekrānu sistēma muzeja būvapjoma centrā krātera apakšējā daļā.

Augšupvērstais STARS – divvirzienu pandusu sistēma, kura izved muzeja apmeklētājus no muzeja ekspozīcijas stāva (līmenis -2) virs muzeja laukuma, līdz upes malai, atklājot Moltowas upes areālu un vecpilsētas ainavu un aizved atpakaļ uz sākuma punktu- muzeja vestibilu.

Publiskā ārtelpa - laukums ap krāteri ir nozīmīga muzeja kompleksa daļa, kas kalpo par publiskās pulcēšanās, mītiņu un satikšanās vietu, kā arī paredz ekspozīcijas iespējas ārtelpā. Krātera un laukuma plakne un kontūra arhitektoniskajā izveidē atspoguļojas vēsturiskā pilsētas auduma struktūra un ģeometrija.

Autori:

Arhitekti: Andris Kronbergs, Evija Runce, Ivars Brediks, Ivo Kalvelis, Kristīne Klišāne, Madara Eisaka, Raimonds Saulītis, Vilnis Uzors

Arh.tehn.: Andis Alksniņš, Andris Dzenis, Ēriks Miķelsons, Jānis Piņķis, Jurģis Vizulis, Kārlis Saltups, Kristaps Šulcs, Nauris Cāns, Paulis Gibze, Reinis Prēdelis, Uldis Jaunsubrēns