Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

Dzīvojamās mājas projekta idejas izstrādātas Babītes novada Salienas teritorijai - Lakstīgalu, Baltā un Miglas ielā.

Projektētās tipveida vienģimenes dzīvojamās ēkas iekļautas kopīgajā, esošajā un plānotajā Salienas apbūves struktūrā. Zemesgabali robežojas ar rindu ēku apbūvi Miglas ielā un vienģimeņu ēku apbūvi Lakstīgalu ielā. No ziemeļu puses apbūvejamā teritorija robežojas ar plānoto darījuma iestāžu teritoriju, kur atrodas ūdens novadgrāvis; no rietumu puses (Priedaines iela)  - norobežo zaļā apstādījumu josla.

Autori:

Arhitekti: Andris Kronbergs, Jurģis Vizulis, Anita Šnitko, Alvis Janelis, Raimonds Saulītis

Arh. palīgi: Kristaps Šulcs, Ēriks Miķelsons, Andis Alksniņš, Andris Dzenis, Ansis Zītars