Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

Mets laivu piestātnes attīstībai Āgenskalna līcī Rīgā, izstrādāts, lai attīstītu esošo piestātņu kompleksu un paplašinātu tā publisko funkciju klāstu, palielinot piestātņu kvalitāti un kuģotāju komfortu, kā arī radītu jaunu publisko ārtelpu ar publisko funkciju kopumu Uzvaras parka un tiešā perspektīvās jaunās Rīgas darījumu zonas tuvumā.

Mets paredz visā akvatorija iznomātajā teritorijā pārkārtot laivu piestātņu shēmu, izveidojot jaunu peldošu ielu - publisku ārtelpu, kas savieno Raņķa dambja un Trijādības ielas krustojumu ar Daugavgrīvas ielas un Balasta ielas krustojumu pa lokveida trajektoriju savienojot abus ielu krustojumus. Tā veidota no tipveida dzelzsbetona moduļiem 20.93m x 7,1m, kuru konstrukcijas apjomā izvietojas telpas.

Abās pusēs „ielai” organizētas laivu piestātnes. Vidējā daļā paredzēts 10m plats atvērums - iebrauktuve ostas iekšējā daļā. Lai savienotu abas puses tiks veidot tilts. „Zemās” laivu piestātnes paredzētas izkārtot arī gar krastiem akvatorija A un R pusēs.

Kopumā ostā paredzētas 29 vietas lielākā izmērā motorjahtām un 122 vietas neliela izmēra jahtām.

Autori:

Arhitekti: Andris Kronbergs, Raimonds Saulītis, Alvis Janelis

Arhitektūras tehniķi: Andris Dzenis, Kristaps Šulcs