Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

Privātmājas novietne ir zemesgabals Ķīšezera dienvidu krastā.

Māja veidota kā izstieptas formas būvapjoms divu stāvu augstumā, kura garenass izstiepta austrumu - rietumu virzienā, paralēli ezera krasta līnijai.

Telpisko kompozīciju veido divi elementi. Viens no tiem ir divi jauni pauguri jeb zemes uzbērumi zemesgabala ZA un ZR daļā, kuri kopā ar esošo reljefa padziļinājumu A (ar esošajiem kokiem) izveido no trim pusēm aizvērtu jeb daļēji noslēgtu iekšpagalmu, kurš tomēr ir atvērts piebraucamā ceļa virzienā, kā arī atvērts skatam pret ezeru mājas pirmā stāva līmenī. Otrs elements ir pati ēka kā telpisks apjoms, kurš ir orientēts perpendikulāri pirmajai struktūrai un telpiski noslēdz iekšpagalma perspektīvi otrā stāva līmenī, tādējādi sadalot ārtelpu divās daļās: viena no tām ir orientēta uz iekšpusi, bet otra - uz telpu visa Ķīšezera platībā (līdz tā tālākajam krastam ir apmēram 7 km).

Autori:

Arhitekti: A.Kronbergs, U.Beķeris, J.Skanis