Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

Šai nelielajai teritorijai raksturīgi vairāki apbūves struktūras veidi – 18. – 20. gs. koka apbūve, 20. gs. 5 – 6 stāvu apbūve un izmantota arī teritorija, kas detālplānojumā paredz pilsētbūvniecisku akcentu 10 stāvu augstumā.

Pašreiz pārbūvējamā zemes gabalā atrodas bijusī trīsdesmitajos gados celtā siera fabrika ar Padomju laika uzsāņojumiem,  piebūvēm, 20. gs. sākumā realizētā fabrikas biroja koka ēka, kā arī 19. gs. beigu koka ēka, kas joprojām daļēji apdzīvota.

Kompleksā iecerēta viesnīcas, dzīvojamā, tirdzniecības un sabiedrisko pakalpojumu funkcija kā arī pazemes autostāvvietas. Bijusī siera fabrika renovējama, maksimāli saglabājot tās fasādes un telpisko struktūru. Saglabājams arī vaļējais pagalms. Ēkas plānojums ir izmainīts, to pielāgojot dzīvokļu un biroju funkcijām. Papildus paredzēts izbūvēt bēniņu stāvus, tos pielāgojot ēkas funkcijai un būves raksturam. Jaunās jumta izbūves risināmas pēc mūsdienu arhitektūras principiem un formu valodas. Šāds princips saskan ar ēku fonā redzamo jaunbūvējamo ēku siluetu.

Autori:

Arhitekts Andris Kronbergs

Arhitekti tehniķi: Ivars Brediks, Kristaps Šulcs