Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

Priekšlikuma plānojumu noteikušas nozīmīgo dabas faktoru – Daugavas un tās krastmalas īpatnības. Risināti apzaļumojuma principi, veidojot publiskas ārtelpas brīvai piekļuvei Daugavas krastam no iekškvartāla starp Ķengaraga, Maskavas ielu un Dienvidu tiltu, kas patreiz ir galvenokārt ar noliktavu un vieglās rūpniecības objektu apbūvi, kurā organizēta iekļuve no malām ar strupceļiem.

Biroja ēka veidota no diviem biroja blokiem, kas savienoti ar vienu ātrija tipa vestibilu. Pirmā stāvā iekļūšana ēkā no trim pusēm, kas visas pieslēdzas publiskajai zaļajai ārtelpai. Šajā stāvā izvietots galvenais ēkas administratora punkts, nelielas komerczonas, apspriežu telpas un biroja kafejnīca ar āra terasi, kā arī nedaudz biroja telpas. Centrālajā ātrijā izvietoti divi lifti un vaļējas kāpnes nokļūšanai augšējos stāvos. Ap ātriju izvietots apejas gaitenis un apspriežu telpas, tādejādi nodrošinot publisku pieeju šai zonai. Visos stāvos paredzētas biroja telpas, kuras iespējams brīvi pārveidot pēc vajadzības no maziem birojiem līdz apvienotiem lieliem.

Autori:

Arhitekti: Andris Kronbergs, Raimonds Saulītis, Jurģis Vizulis

Arh. tehn.: Andris Dzenis, Andis Alksniņš, Kristaps Šulcs, Ēriks Miķelsons, Ansis Zītars