Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

Vīzija izstrādāta teritorijai, kas ir daudz lielāka par NCH fondu grupas uzņēmumiem piederošajiem īpašumiem un aptver 2 km x 2 km teritoriju starp Augusta Deglava, Biķernieku, Ulbrokas un jauno Juglas ielas turpinājumu. Tagadējos atsevišķos pudurus un apkārtējos mežus paredzēts iekļaut vienotā struktūrā ar jauniem stādījumiem, izveidojot savdabīgu zaļo jostu, kuras atraktīvie elementi (jauns ūdens baseins, atpūtas zonas, rotaļu laukumus, gājēju un velosipēdu celiņi u.c.) padarītu to daudzveidīgu un cilvēkiem pievilcīgu. Apskatāmā teritorija veidojas kā izteikti daudzfunkcionāla pilsētas daļa, kur galvenās funkcijas ir dzīvojamā un komerciālās darījumu funkcija. Katra no šīm divām pamatfunkcijām ietver sevī daudzas papildfunkcijas un līdz ar to arī rada dažādu ēku tipoloģijas klātbūtni, veidojot daudzveidīgu, telpiski bagātu vidi. Dažādie apbūves elementi kārtoti pēc principa, ka visas funkcijas pieslēdzamas zaļajai jostai un grupējamas piecos apakšcentros. Ceļi teritorijā veido diferencētu, vairākpakāpju ielu sistēmu, kas nodrošina labu piekļuvi, bet transporta kustība nekrusto galveno kompozicionālo asi – zaļo jostu – un neveicina tranzīta kustību iekškvartālos. Ir izveidots gājēju un velosipēdistu celiņu tīkls, kas papildina esošo pilsētas sistēmu.

Autori:

Arhitekti: Andris Kronbergs, Raimonds Saulītis, Alvis Janelis, Anita Šnitko, Jurģis Vizulis

Arhitekti tehniķi: Andris Dzenis, Kristaps Šulcs, Ēriks Miķelsons, Andis Alksniņš, Ansis Zītars, Jekaterina Olonkina