Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti
Dzīvojamās ēkas pārbūve Vīlandes ielā 18, RīgāSavrupmāja Ikšķilē

Saglabājot konstruktīvisma stila racionālo tēlu ar nelielām Art Deco iezīmēm, ēkas pārbūves iecere īsteno ideju par galvenās fasādes renovāciju, nemainot tās vēsturisko veidolu. Vienlaikus tiek izveidoti komfortabli, mūsdienu sadzīves standartiem atbilstoši dzīvokļi. Pagalma pusē, respektējot vēsturiskā apjoma kompozīcijas principus, sākot no otrā stāva izvirzīta jauna ārsiena. Vizuāli jauno „pagalma seju” veido no pilsētas publiskās telpas paslēpts, vienkāršs,  proporcijās līdzsvarots un apkārtējai apbūvei raksturīgs risinājums.

 

Autori: arh. Arnis Kleinbergs, Jānis Zvejnieks, piedaloties Armandam Dobulānam, Simonai Ozolai

Vizualizācijas un interjers:  Donna Bormane

Labiekārtojums : ainavu arhitekte Linda Zaļā