Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti
Dzīvojamās ēkas pārbūve Vīlandes ielā 18, RīgāSavrupmāja Ikšķilē

Teritorijas attīstības priekšlikumā tiek apskatīta 4.6 ha liela teritorija. Attīstības vīzija paredz multifunkcionālu, perimetrālu apbūvi – ēku pirmos stāvu atvēlot komercplatībām un biroju telpām, bet augstākos stāvus dzīvojamai funkcijai. Kvartāla attīstības konceptu nosaka tā atrašānās vieta – teritorija kā robežšķirtne starp Rīgas vēsturisko centru un Skanstes apkaimi. Attīstības priekšlikumā tiek meklēts līdzsvars starp apbūvi un zaļo teritoriju. Zaļā struktūra kā teritorijai perpendikulāro ielu pagarinājumi “ielaužas” apbūves perimetrā, savstarpējā satekpunktā veidojot skvēru kvartāla centrā. Zaļā struktūra nodrošina gan gājēju ceļu šķērsvirzienu cauri teritorijai, gan sadala teritoriju atsevišķos zemesgabalos un funkcionālajās zonās.

 

Prokjekta autori:

Andris Kronbergs, Edijs Levins, Edgars Janeļuns