Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

Grāmata "ARHIS arhitektūra" tapusi, lai parādītu 20 gados uzkrāto ARHIS pieredzi arhitektūrā.
Grāmatu veido projektu izlase, un tajā eksponēts arhitektūras darba attīstības ceļš, sākot no skices līdz gala rezultātam - projektam vai pabeigtai ēkai, - parādot arī, kā tās tiek apdzīvotas šodien.

Grāmatas koncepcija: ARHIS un dizaina birojs H2E
Sastādītāji: Andris Kronbergs, Arnis Kleinbergs, Zanda Saulīte, Raimonds Saulītis, Jānis Zvejnieks
Dizains un makets: H2E
Iespiests tipogrāfijā Livonia Print
ISBN 978-9984-39-680-4

Grāmatu iespējams iegādāties ARHIS birojā, Rīgā, Skārņu 4