Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

Teritorijas kompozīcijas pamatā ir virzieni, kuri noteikti, izpētot apkārtējā mikrorajona sociālo infrastruktūru un nosakot iespējamās gājēju plūsmas nākotnē.

Daudzstāvu dzīvojamās ēkas ir izvietotas gar ceļa perimetru, maksimāli attālinot tās no teritorijas centrālās daļas, lai palielinātu teritorijas zaļo zonu. Šie nami veido četras ēku grupas, un katra no tām atrodas uz vienota pakalna virs pazemes autostāvvietas. Katrai ir atšķirīgs fasāžu stiklojuma tonis, tādējādi veidojas sarkano, dzelteno, zilo un zaļo ēku grupas. Katra pakalna raksturīgie toņi ir ņemti vērā, arī izstrādājot apstādījumu struktūru un izvēloties augus.

Teritorijas centrālajā daļā, kas paredzēta tikai kā gājēju zona, izvietotas mazstāvu dzīvojamās ēkas ar komercfunkcijām pirmajos stāvos, bērnudārzi, kā arī daudzfunkcionālas sabiedriskās ēkas.

Biroju ēka pie Lubānas ielas ir projektēta kā dominējošais elements pilsētvidē.

Zemes gabala laukums: 10 ha

Daudzstāvu dzīvojamo ēku skaits 14

Ēku stāvu skaits 1-17

Arhitekti: A.Kronbergs, J.Biķis, V.Uzors
Ainavu arhitekte: L.Zaļā
Arhitekti tehniķi: P.Gibze, A.Zītars, K.Saltups, E.Runce, A.Dzenis, E.Kļaviņš, A.Alksniņš, A.Ārmane, K.Šulcs