Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaProjektiHronoloģiskiPublikācijasPar mumsKontakti

Risinājuma ideja balstīta pieņēmumā, ka saglabājamais dižkoks kļava ar diametru 101cm ir galvenā un nozīmīgākā „vietas zīme", kas uzskatāma arī par sabiedriski nozīmīgu vērtību.
Risinājums paredz ēku kompleksa arhitektonisko un māksliniecisko kompozīciju orientēt „uz" un „ap" dižkoku, kas kļūs par kompleksa centru un neatdalāmu daļu tā dzīves ikdienā.
Uz šo vērību atvērta ēka, tās lietotājiem - iedzīvotājiem un biroju darbiniekiem, kā arī pret publisko ārtelpu - abām pieguļošajām ielām, tādā veidā „iesaistot" pagalma zaļās dabas šarmu pilsētas publiskajā telpā.

Projekta izstrādes grupa: A.Kronbergs, R.Saulītis, J.Vizulis, A.Janelis, A.Dzenis, A.Alksniņš, Ē.Miķelsons, K.Šulcs, J.Olonkina