Arhis.lv - ARHIS ARHITEKTI
Projekti  

ENG
ESP

PriekšlapaNotikumiProjektiHronoloģiski20172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001-1991ProgrammatiskiMultimediaPublikācijasPar mumsSadarbībaKontakti
Grāmata "ARHIS arhitektūra"VAS "Starptautiskās lidostas "Rīga"" pasažieru termināla paplašināšanaRīgas apgabaltiesas ēkas jaunbūve Rīgā, Brīvības gatvē 207Austrumlatvijas reģionālais daudzfunkcionālais centrs Rēzeknē Mara MuzaVecās ostmalas posma rekonstrukcijas un labiekārtojuma 3. un 4.kārta, LiepājāDaudzfunkcionālā ēka Rīgā, Tērbatas ielā 83AAttīstības priekšlikums teritorijai Hanzas ielā 14b, RīgāDarījumu centrs Rīgas raj. Babītes pag. Spilvē, „Ceļāres 1”Ēkas rekonstrukcijas projekts Siguldā, Gulbju ielā 4Daudzfunkcionāla ēka Rīgā, K. Barona ielā 73Dzīvojamo un sabiedrisko ēku komplekss Rīgā, Ulbrokas ielā

Starptautiskās lidostas „Rīga" attīstības vīzija veidota tā, lai ilgtermiņā būtu iespējams attīstīt infrastruktūru, kas apkalpotu līdz 20 miljoniem pasažieru gadā.

Esošā termināļa rekonstrukcija, kas apvieno 5. un 6. attīstības kārtas būvapjomus, radot vienotu lidostas ēku kompleksa arhitektonisko veidolu. Pamatfunkcija - komerczonas un pasažieru kustības zonas.
kopējā platība - 37 700m2
plānotais apkalpoto pasažieru skaits gadā - 10 -12. milj. pas. gadā
Kopējā 5. un 6.kārtas izbūves un rekonstruētā termināļa platība: 152 300m2

Gandrīz jaunas lidostas izveide ir saistīta arī ar virkni lidostas funkcionēšanai nepieciešamā papildus inženierrisinājumu un transporta infrastruktūras izveidi -dzelzceļa un tramvaja līnijām, autoceļiem un vairāklīmeņu krustojumiem. Sasniedzot 10 miljonu apkalpoto pasažieru gadā, svarīgi izveidot dzelzceļa līnijas ievadi lidostas teritorijā, veidojot pasažieru staciju lidostas terminālā un nākotnē savienojot šo dzelzceļa līniju ar perspektīvo „RailBaltic", tādējādi savienojot Rīgas lidostu ar citiem svarīgiem transporta „mezgliem" reģionālā mērogā.

Autori - Projektēšanas birojs ARHIS: A.Kronbergs, R.Saulītis, A.Janelis, J.Vizulis, A.Šnitko, I.Brediks. Arh.tehn. K.Šulcs, A.Dzenis, A.Alksniņš, Ē.Miķelsons, piedaloties arh. tehn. E.Runce, J.Olonkina, U.Jaunsubrēns, P.Gibze, K.Saltups.
Konsultanti: AVIAPLAN: G.Stokke, R.Sand, G.Clark; COWI : K.Halberg